Navigace

Obsah

Územní plán obce   (ÚP Letkov)

Koordinační výkres

Výkres základního členění území

Výkres b1 - funkční využití

Výkres b2 - dopravní infrastruktura

Výkres b3 - technická infrastruktura

Výkres veřejně prospěšných staveb

Zemědělská příloha

 

Interaktivní ÚP Letkov

Po zadání níže uvedené adresy se objeví rozcestník, odkud se dostanete jak na základní mapy, tak inženýrské sítě nebo územní plán.

https://letkov.gis4u.cz/mapa/mapa-gis-objektu-tema/?gptheme=uzemni-plan&c=-816313.8%3A-1072605.2&z=8&lb=osmllg&ly=gp-1-p%2Cpa%2Chr%2Culn%2Cwms-0&lbo=1&lyo

 

Změna č.1  Územního plánu Letkov - platná od 1.1.2016

Grafická část                 ....   zde ke stažení   .....  výkres základní členění

                                          ....   zde ke stažení  ......  hlavní výkres

                                          ....   zde ke stažení   .....   odůvodnění 

Textová část   ......    zde ke stažení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  ......  zde ke stažení