Navigace

Obsah

E v i d e n c e  p r á v n í c h  p ř e d p i s ů  r.2010

1/2010  Obecně závazná vyhláška obce Letkov - Požární řád

Datum nabytí účinnosti: 31.3.2010

ZRUŠENA DNEM  21.3.2016 - VYDÁNÍM OZV č.1/2016

 

4/2010 Obecně závazná vyhláška obce Letkov, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů:

zde ke stažení

Datum nabytí účinnosti: 8.7.2010

 

5/2010 Obecně závazná vyhláška obce Letkov k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně:

zde ke stažení

Datum nabytí účinnosti: 8.7.2010

 

6/2010 Obecně závazná vyhláška obce Letkov o veřejném pořádku na území obce Letkov:

zde ke stažení

Datum nabytí účinnosti: 8.7.2010