Navigace

Obsah

Kaplička v LetkověObec Letkov

Název osady je odvozen od osobního jména Letek, které se často vyskytuje už ve 13.století. To ovšem nic neubíra na půvabu legendě o tom, že kdysi proletěl směrem od Božkova meteorit a obyvatelé Letkova i okolních vsí měli konstatovat: BOŽí KOV - LET KOV - DÝMÁ KOV. Písemně je pak doloženo, že Letkov patříval původně ke statku rokycanskému, ten pak biskupství, později arcibiskupství pražskému. V Letkově sídlil i vladyka, jehož dvůr byl majetkem krále. Roku 1325 král Jan potvrdil dvůr Bohuslavovi z Letkova, král a císař Karel IV umožňuje vladykům s tímto majetkem volně nakládati. Oldřichovi z Letkova, purkrabímu a hradě Radyni pak toto právo potvrzuje r.1412 král Václav. Oldřich pak prodává tvrz Letkov měšťanu Korandovi z Plzně a později se zde vystřídá více majitelů.

5. 10. 2015 - 31. 12. 2023

Agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - k 1.8. 2015

Seznam nemovitých věcí, u nich je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník. - zde ke stažení tabulka - zde ke stažení

Úřední deskaZobrazit více

14. 9. - 31. 10. 2015

UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ STROMOVÍ

ČEZ, a.s. žádá vlastníky a uživatele dotčených pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné provozování zařízení distribuční soustavy do 15.11.2015 - leták

Úřední deskaZobrazit více

9. 9. - 16. 10. 2015

SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ 15.10.2015

Nabídka občanům na sběr nebezpečných odpadů dne 15.10.2015 - zde ke stažení

Úřední deskaZobrazit více

1. 6. 2015 - 31. 12. 2023

Agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

text - zde ke stažení tabulka - zde ke stažení

Úřední deskaZobrazit více

10. 2. 2014

Dodatek č.2 k veřejnoprávní smlouvě na výkon přenesené působnosti - MĚSTO STARÝ PLZENEC

zde ke stažení

Úřední deskaZobrazit více

27. 3. 2012

Sociální poradenství - INFORMACE

Vážení občané, dovoluji si vás touto cestou informovat o možnosti využití sociálního poradenství a pomoci řešení nepříznivé sociální situace občanů v obci.

Úřední deskaZobrazit více